Ποιός μπορεί να γίνει μέλος

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Η συμμετοχή στην FIABCI είναι ανοικτή σε συλλόγους, ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες από όλους τους τομείς της βιομηχανίας των ακινήτων σε όλο τον κόσμο.

Untitled

Επαγγελματικές Ενώσεις / Σύλλογοι / Ομοσπονδίες

Ενώσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή σχετίζονται με το επάγγελμα των ακινήτων μπορούν να ζητήσουν να γίνουν βασικά κύρια της FIABCI GREECE.

Ιδιώτες και Επιχειρήσεις

Ιδιώτες ή εταιρείες που ασκούν επάγγελμα σχετίζεται με την αγορά ακινήτων (μεσίτες, εκτιμητές, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π.)

Δημόσιος Τομέας / Εθνικά Ιδρύματα

Περιφερειακοί & τοπικοί κυβερνητικοί φορείς, και δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν να γίνουν μέλη της FIABCI GREECE.

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Πανεπιστήμια, κολέγια και επαγγελματικές σχολές των οποίων τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με θέματα ακίνητης περιουσίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση να γίνουν μέλη της FIABCI GREECE.

Νεαρά Μέλη και Φοιτητές

Επαγγελματίες ηλικίας 35 ετών ή νεότεροι, και φοιτητές των οποίων οι σπουδές ή τα ενδιαφέροντα τους σχετίζονται με τον κλάδο της αγοράς ακινήτων, επωφελούνται από τις μειωμένες τιμές των ετήσιων συνδρομών από την FIABCI GREECE.