Πώς να γίνω μέλος

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της FIABCI GREECE

  •        Συμπλήρωση της αίτησης που θα σας αποσταλεί.

 

  •        Εξέταση της αίτησής σας, από το Διοικητικό Συμβούλιο της FIABCI GREECE.

 

  •        Σε σύντομο χρονικό διάστημα λαμβάνετε ενημέρωση για το αν η αίτησή σας έχει εγκριθεί ή όχι.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν εγγραφή και συνδρομή  με την Γεννική Γραμματέα  Κα. Αγκούτογλου Όλγα στο τηλ. 6945803384,  ή στο email: fiabcigr@otenet.gr