Πώς να γίνω μέλος

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της FIABCI GREECE

Συμπλήρωση της αίτησης που θα σας αποσταλεί.

Εξέταση της αίτησής σας, από το Διοικητικό Συμβούλιο της FIABCI GREECE.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα λαμβάνετε ενημέρωση για το αν η αίτησή σας έχει εγκριθεί ή όχι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν εγγραφή και συνδρομή, επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα Κο. Δρουγούτη Κωνσταντίνο στο τηλ. 6949614103, ή στο email: fiabcigr@gmail.com