Προνόμια μελών

Τα μέλη της FIABCI GREECE:

 

Επίσης η FIABCI εκδίδει κάθε χρόνο ένα Παγκόσμιο Κατάλογο Μεσιτών όλων των χωρών με τα πλήρη επαγγελματικά τους στοιχεία και τον διανέμει δωρεάν σε όλα τα μέλη και σε Διεθνείς Οργανώσεις.

Παράλληλα η FIABCI εφοδιάζει με δίπλωμα και Δελτίο ταυτότητας όλα τα μέλη με σκοπό το δικαίωμα συνεργασίας σε Παγκόσμια κλίμακα.