Οργανόγραμμα


Πρόεδρος: Κοπανιτσάνος Κωνσταντίνος


Αντιπρόεδρος: Νίνος Αντώνης

14170
Γενικός Γραμματέας: Κοντοράβδης Αλέξιος


Ταμίας: Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος


Τακτικό Μέλος: Βασιλείου Mike


Τακτικό Μέλος: Αθανασίου Μαίρη

13772
Τακτικό Μέλος: Χριστοφίδης Χριστόφορος