Δίπλωμα FIABCI

Το FIABCI  Diploma απονέμεται σε φοιτητές που αποφοιτούν από ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Real Estate που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, τα Ακαδημαϊκά μέλη της FIABCI μπορούν να ζητήσουν να τους επιτραπεί να χορηγούν το FIABCI Diploma στους μαθητές τους .

Διαβάστε περισσότερα για την υποβολή αίτησης για το FIABCI Diploma

Απαιτήσεις για το FIABCI Diploma