Σχετικά με την FIABCI World

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Περιουσίας (FIABCI) είναι μια παγκόσμια οργάνωση που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1948.
Η Ομοσπονδία συγκεντρώνει επαγγελματίες ακίνητων περιουσιών από 65 χώρες και πάνω από 100 οργανώσεις από τις 5 ηπείρους.

Τα τακτικά μέλη της FIABCI (άτομα και εταιρείες) υπερβαίνουν τα 3.000, ενώ μέλη της Ομοσπονδίας είναι επίσης ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικές ενώσεις, τα οποία εκπροσωπούν 2.000.000 επαγγελματίες, καθιστώντας έτσι την FIABCI το πιο αντιπροσωπευτικό όργανο του κλάδου των ακινήτων σε όλο τον κόσμο.

Τα μέλη της FIABCI αντιπροσωπεύουν όλους τους κλάδους των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων Μεσιτεία Ακινήτων, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Αποτίμηση / Αξιολόγηση, Επενδύσεις, Ανάπτυξη, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Νομική κάλυψη, Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός και Ασφάλιση.

Η αποστολή της FIABCI είναι να παρέχει στους επαγγελματίες ακίνητης περιουσίας από όλο τον κόσμο, ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας που τους επιτρέπει να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τη διεθνή κοινότητα, ώστε να παρέχουν στο ευρύ κοινό την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

Η FIABCI θέτει ως βασικό της στόχο τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών που εμπλέκονται, στην κοινή προσπάθεια για την υγιή ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, τη συνεχή υποστήριξη των μελών της, καθώς και την προθυμία τους να αναπτύξουν μια διεθνή προοπτική για την επιχείρησή τους.

Η FIABCI λαμβάνει ευρεία διεθνή αναγνώριση για τα έργα της, και εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη ως σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC). Η Ομοσπονδία δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, με στόχο την υψηλή κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στη βιομηχανία ακινήτων.