Συμμετοχή / Εκδηλώσεις

Η FIABCI είναι η οργάνωση που συλλέγει και διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των επαγγελματιών του Real Estate διεθνώς.

Η FIABCI προωθεί τη συνάντηση επαγγελματιών του κλάδου προκειμένου να  αποκτήσουν καινοτόμες δυνατότητες &  εμπειρίες και να ανοίξουν νέους ορίζοντες.

Από το 2011 η Ομοσπονδία, λόγω των πολύπλοκων οικονομικών συνθηκών, έχει εμπλουτίσει  την προσφορά της και έχει αναβαθμίσει τις παραδοσιακές δυνατότητες για εξέλιξη μέσω της μελέτης και ανταλλαγής πληροφοριών από επαγγελματίες του ίδιου πεδίου ή διαφορετικού πεδίου του κλάδου του Real Estate.

Για αυτό το σκοπό, το παγκόσμιο συμβούλιο της FIABCI στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου της FIABCI οργανώνει εκδηλώσεις μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου οι οποίες έχουν ως εξής: