Σχετικα με την FIABCI Greece

Η FIABCI Greece είναι το Ελληνικό τμήμα – μέλος, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών γύρω από τα ακίνητη περιουσία και αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα 20 μέλη.

 

Όλα τα μέλη της FIABCI Greece:

 

Τα κύρια και ακαδημαϊκά και μέλη της FIABCI Greece:

 

Επίσης η FIABCI εκδίδει κάθε χρόνο ένα Παγκόσμιο Κατάλογο Μεσιτών όλων των χωρών με τα πλήρη επαγγελματικά τους στοιχεία και τον διανέμει δωρεάν σε όλα τα μέλη και σε Διεθνείς Οργανώσεις.

Παράλληλα εφοδιάζει με δίπλωμα και Δελτίο ταυτότητας όλα τα μέλη με σκοπό το δικαίωμα συνεργασίας σε Παγκόσμια κλίμακα.

Επειδή η FIABCI αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό που μπορεί να επιδράσει θετικά στην επίλυση τοπικών επαγγελματικών προβλημάτων και να ανοίξει επαγγελματικούς ορίζοντες, σοφό είναι να έχουμε επιβλητική αντιπροσώπευση και δυναμική παρουσία στα συνέδρια.

Τα συνέδρια αυτά είναι:

  1. Το Παγκόσμιο Συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και λαμβάνουν μέρος όλες οι χώρες μέλη.
  2. Το Συνέδριο της Ε.Ε. που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και διοργανώνεται εκ περιτροπής από τις χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  1. Το συνέδριο των χωρών της Άπω Ανατολής που επίσης πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.

Επίσης κάθε έτος στις αρχές Δεκεμβρίου συνέρχεται η Γενική Οικονομική Συνέλευση κατά κανόνα στο Παρίσι και συζητούνται όλα τα θέματα που απασχολούν τη FIABCI και λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ FIABCI GREECE

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Περιουσίας Ελλάδος FIABCI GREECE είναι επαγγελματική πρωτοβάθμια οργάνωση μη ασκούσα κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Ο Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι:

Το κύριο έργο της FIABCI είναι: